Back to 🇹🇭 Thailand
Icon of SRT Timetable กำหนดเวลาเดินรถ

SRT Timetable กำหนดเวลาเดินรถ

แอพพลิเคชั่นสำหรับประชาชนสำหรับวางแผนการเดินรถโดยรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย สามารถตรวจสอบเวลาการเดินรถไฟได้ครบทุกขบวน พร้อมอัตราค่าโดยสารแต่ละประเภทไว้อย่างละเอียด เส้นทางเดินรถ ค้นห้าข้อมูลการท่องเที่ยวทางรถไฟ ค้นข้อมูลขบวนยอดนิยมได้ทันที